Моторни масла за тежкотоварни автомобили

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LAHIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA е SHPD двигателно масло за тежконатоварени дизелови автомобили, камиони, автобуси строителни машини.

Маслото е с ниско съдържание на фосфор, сяра и сулфатна пепел (Low SAPS), което го прави съвместимо с DPF (филтър за твърди частици). Произведено е на база на хидрокрекинг и последно поколение високотехнологични присадки.

Продължение...

PLATIN FGT SAE 10W-40 е полусинтетично масло подходящо за смесен парк от бензинови, дизелови  и тежкотоварни автомобили. Защитава и почиства двигателя през целия експлоатационен период. Те превишава изискванията на водещи производители на автомобили и удължават живота на двигателя.

Продължение...

PLATIN XTH SAE 5W-30 е Low-Ash Ultra-High- Performance-Diesel (UHPD)- двигателно масло. То е разработено на базата на комбинация от HC-Synthetic и напълно синтетични PAOs (Poly-Alpha-Olefins) базови масла в комбинация с последно поколение технологични добавки. PLATIN XTH SAE 5W-30 е специално произведено за тежконатоварени дизелови автомобили с изисквания за удължен междусменен интервал и снабдени с каталитични устройства - Diesel particulate filters (DPF) и SCR-catalysts (Selective Catalytic Reduction). Вискозитета 5W-30 спомага за икономия на гориво и намалява отделянето на CO2 . Продукта осигурява отлични противоизносни и противозадирни свойства и стабилен маслен филм дори и в екстремни условия. PLATIN XTH SAE 5W-30 е разработен за най-новите модели двигатели на камиони, автобуси, строителни и селскостопански машини!

Продължение...

Super-High-Performance- Diesel (SHPD) двигателно масло. Уникалната смес от правилно подбрани базови масла и високотехнологични присадки, дават възможност този продукт да бъде използван в широк спектър на автомобилния парк от тежконатоварени дизелови автомобили, през леки и лекотоварни дизелови и бензинови двигатели със и без турбонагнетяване. Този продукт е идеален за смесен автопарк съгласно изискванията на производителя. Иновативният пакет от антиокислителни и противизносни добавки, дава възможност на продукта да бъде с удължен междусменен интервал при камиони, автобуси, строителни и селскостопански машини! Продукта осигурява чистота на двигателя, предотвратява образуването на нагар и сажди, слепването на буталните пръстени. PLATIN XT SAE 15W-40 осигурява намалена консумация на гориво. Продукта не е съвместим с Diesel particulate filters (DPF).

Продължение...

PLATIN XT LA SAE 10W-40 е Ultra-High- Performance-Diesel (UHPD) двигателно масло с намалено съдържание на Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur (low-SAPS). Продукта е специално разработен да достигне и превиши най-строгите изисквания на производителя за удължен междусменен интервал и да е съвместим със съвременните начини за очистване на вредните емисии: diesel particulate filters (PMtrap), SCR-catalyst (Selective Catalytic Reduction) и EGR-rates (exhaust gas recirculation). PLATIN XT LA SAE 10W-40 е разработен за най-новите модели двигатели на камиони, автобуси, строителни и селскостопански машини! Продукта осигурява чистота на двигателя, предотвратява образуването на нагар и сажди, слепването на буталните пръстени. Осигурява намалена консумация на гориво.

Продължение...