http://oils.euro07.bg/images/banners/statoil-presentacion.gif

Печат
PDF

 

http://oils.euro07.bg/images/statoil/production1.jpgStatoil е международна енергийна компания, базирана на интегрирана технология, насочена основно към дейности, свързани с добив и преработка на нефт и газ. Със седалище в Норвегия, разполагаме с над  30 годишен опит в норвежкия континентален шелф и в иновативни разработки на сложни офшорни проекти в най-трудни условия. Нашата култура се основава на основни ценности и високо етични стандарти. Ние се стремим към осигуряване на дългосрочен растеж и непрекъснато и устойчиво развитие на технологии и управление на проекти, в отговор на предизвикателствата, свързани с енергията и климата в света. Statoil е регистрирана на фондовите борси в Ню Йорк и Осло.

Statoil Презентация

Факти за Statoil :

• Statoil е международна компания за нефт и газ, основана през 1972 г.

• Около 29 500 служители в 40 страни.

• Най-големият оператор в света във води с дълбочина над 100 метра.

• Оператор на 39 полета за добив на нефт и газ.

• Пазарна капитализация на стойност над 500 милиарда норвежки крони (528 милиарда норвежки крони при цена на акция 170 крони).

• Средно производство на над 1,7 милиона барела нефтен еквивалент дневно.

• Доказани резерви: над шест милиарда барела нефтен еквивалент.

• Световен лидер в използването на дълбоководни технологии.

• Световен лидер в улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

• Един от най-големите доставчици на суров нефт и природен газ в света.

• Най-големият доставчик на нефтопродукти в Скандинавия.

Statoil Lubricants

Подразделение в рамките на групата Statoil, специализирано в производството на смазочни продукти. Statoil Lubricants оперира в Скандинавия и части на Централна Европа и Русия. В близост до пазара Производството се осъществява в нашите собствени производствени мощности в Швеция и Норвегия и в новия завод за смесване в Островец, Полша. Нашите продукти са резултат на колективна научноизследователска дейност и разработки, провеждани в нашите лаборатории и в сътрудничество с глобални научноизследователски и развойни звена, специализирани в отрасъла.

 

http://oils.euro07.bg/images/statoil/benzin.jpg

http://oils.euro07.bg/images/statoil/adv_olej_opalowy.jpg